piątek, 14 kwietnia 2017

Dokonane!


"Wykonało się!" (Ewangelia Jana 19, 30). Chrystus umarł za nas - za mnie, za ciebie... Umarł RAZ! Nie umiera już więcej! Nie umiera stale i stale! Stało się to TYLKO RAZ i zostało dokończone. Raz na zawsze "sfinalizowana transakcja", obejmująca wszystkie wieki - która nie wymaga mistycznego kontynuowania czy odnawiania! Doskonały i pełny akt łaski. Jezusa nie ma na krzyżu i nie potrzeba obnosić krzyża i płakać - chyba tylko nad własnymi grzechami. Jezus nawet gdy dźwigał ciężki krzyż na Golgotę, pouczał: "nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi" (Ewangelia Łukasza 23, 28). Te dni to tylko czas przypominania o tym, co się DOKONAŁO i dziękczynienia za Bożą miłość do nas i łaskę - za Jego niezwykłą PRZYJAŹŃ, której zwieńczeniem był prosty, szorstki, drewniany krzyż postawiony na Golgocie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz