sobota, 4 lutego 2017

Piękny i Dostojny

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych" (Dzieje Apostolskie 17, 24)
Kocham stare, "klimatyczne" kościoły, lecz wiem, że Bóg wcale ich nie miłuje. Wielu ludzi - być może z prawdziwą wiarą w sercu i najgłębszym przekonaniu, iż jest to "zbożne dzieło" - wznosiło ich ściany kamień po kamieniu i cegła po cegle, lecz Bogu na ani jednym z tych kamieni, ani jednej z tych cegieł, na żadnej ścianie, na żadnym witrażu, na żadnym złotym krucyfiksie, na żadnym pięknym ołtarzu, ani na celebracjach wokół niego! Gdyby wszystkie "świątynie" świata miały się rozsypać, gdyby dzięki temu jedno jedyne serce miało być zbawione, niechby tak się stało! Bóg nie pragnie dziś pięknych "świątyń" z kamieni, cegły, betonu, szkła! On pragnie tylko jednej świątyni - ludzkiego serca!

Warto się trudzić, by Kościół miał się gdzie gromadzić. Warto się trudzić, by w miejscu tym było nam dobrze, by pomagał nam się modlić i cieszyło oczy. Jednak świątynię trzeba wznosić wewnątrz siebie. Nie skupiajmy się też na pięknie i dostojeństwie miejsc, lecz zawsze tylko na tym Jedynym, który jest sam w sobie Piękny i Dostojny!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz