sobota, 29 października 2016

Nieomylność


Nie ma człowieka nieomylnego. Tylko sam Pan Bóg jest nieomylny. Człowiek nie popełnia omyłek tylko wówczas, gdy ufa swemu Panu, żyje według Słowa Bożego i wiernie przekazuje to, co mówi Pan. Ten, kto ma się za nieomylnego i kto od innych wymaga ślepej wiary w to, co sam głosi i w swoją nieomylność, grzeszy pychą. Dlatego tak ważne jest, byśmy słuchając człowieka, w ręku swym mieli Biblię i konfrontowali nauczanie, które słyszymy, z ponadczasowym i nieomylnym głosem Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz