piątek, 16 września 2016

Wolność

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli” (List do Galatów 5, 1)
Zostaliśmy stworzeni, jako istoty obdarowane przez Stwórcę wolnością. Dokonaliśmy jednak fatalnego wyboru. Poskutkowało to utratą wolności. Zostaliśmy spętani przez diabła siecią grzechu. Diabeł, Wielki kłamca nazywa to „wolnością”, mówiąc: jesteście wolni, róbcie, co chcecie, nie musicie się niczym przejmować. Wmawia nawet, że... to Bóg ogranicza wolność człowieka jakimiś swoimi zasadami. Bardzo długo w swoim życiu żyłem w tej niby-wolności, a gdy próbowałem zerwać ze swoim życiem takim, jakie ono było, pętla się zaciskała i zrozumiałem, że wolny wcale nie jestem. 

Jezus przyszedł na ten świat, by zerwać te pęta, by przywrócić nam wspaniały Boży dar wolności. Posłuszeństwo Bogu, podporządkowywanie się Słowu Bożemu, nie jest ograniczeniem wolności, lecz jej pielęgnowaniem. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1. List do Koryntian 6, 12)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz