wtorek, 27 września 2016

Powołani do...

"Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów (...) i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem" (Ewangelia Mateusza 28, 19 - 20 - tłum. przekład literacki EIB)
Nie z każdym i nie zawsze można usiąść do dyskusji jako równy z równym. Jesteśmy posłami do ludzi jako nauczyciele, a nie dyskutanci! Gdy mówimy o sprawach wiary wobec niewierzących - a nawet wierzących, ale "o tyle, o ile", którzy tak naprawdę wcale nie znają Boga i nie żyją i nie wierzą według Ewangeli, chociaż potrafią być bardzo religijni - powinniśmy mieć odwagę stawać przed nimi właśnie jako nauczyciele, jako ci, którzy mają wiarę i wiedzę o prawdziwej wierze, duchowe doświadczenie i autorytet. Nie ma różnych dróg do nieba i różnych prawd, o których warto by dyskutować - jest tylko jedna droga i jedna prawda, i to my ją znamy, jeśli trzymamy się wiary i słów przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa.

Nauczyciel jednak nie tylko powinien umieć dobrze mówić, lecz także uważnie słuchać i patrzeć. Potrzeba umieć wyłuskiwać z tego, co mówią inni i z ich życia to, co piękne, dobre i wartościowe w świetle Słowa Bożego. Naszą misją - jako chrześcijan i nauczycieli wiary - jest oczyszczanie świata ze zła, pogaństwa, prowadzenie ludzi do Chrystusa, niesienie światła pośród ciemności, ale także oszukiwanie wśród nich tego, co szlachetne, pielęgnowanie i stwarzanie warunków do wzrostu. Posłami do nauczania, powinniśmy głosić Boże prawdy cierpliwie i z miłością, a jednocześnie sami wciąż się uczyć, i wszystko to czynić w ogromnej pokorze. Zły to bowiem nauczyciel, który gromadząc wiedzę, napuszył się i myśli, że już wszystko wie i dzięki temu, co wie, jest lepszy i mądrzejszy, niż inni. Pycha dyskwalifikuje człowieka jako nauczyciela.

Dialog ma sens tylko o tyle, o ile służy nauczaniu, "pompowaniu wody żywej" dla tego świata, nasycaniu nią ludzi tak, by stawali się uczniami Chrystusa. Może też służyć poznawaniu ludzi - tak, byśmy mogli dzięki temu rozeznawać, jak możemy do tych ludzi mówić, jaką taktykę nauczania przyjąć. Gdy Ewangelia dociera do ludzi, gdy stają się uczniami Chrystusanimi, stają się także z czasem równymi partnerami w dialogu i możemy rozmawiać o zagadnieniach wiary już w zupełnie inny sposób, dzieląc się i czerpiąc jedni od drugich, rozważając to, co od siebie nawzajem słyszymy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz