piątek, 9 września 2016

Pewny fundament

"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie" (Ewangelia Mateusza 5, 18), "Wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane" (1. List Piotra 1, 24 - 25)
Są tacy ludzie, którym wiara wydaje się być przeżytkiem, a Biblię uważają za przestarzałą księgę bez znaczenia. Martwi mnie fakt, że tak właśnie myśli coraz większe i większe grono ludzi. Cały swój świat, zamiast na trwałym fundamencie Słowa Bożego, budują na zmieniających się trendach kulturowych i "filozofiach życia". "Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki" (Ewangelia Mateusza 7, 24 - 27). Tak, jak dom potrzebuje mocnego fundamentu, tak samo nasze życie potrzebuje solidnej podstawy i stałęgo punktu odniesienia w ważnych kwestiach życiowych i moralnych.

Lubię dyskutować z ludźmi o ważnych sprawach życiowych i moralnych. Rozmowy takie bywają oczywiście bardzo trudne, bo jest to ścieranie się nie tylko różnych poglądów i sposobów życia, lecz także dwóch potęg duchowych. Przy okazji jednej z takich rozmów, gdy przypomniałem co Słowo Boże mówi o omawianym problemie moralnym, pewna młoda kobieta napisała: "stare przeminęło, nastało nowe". To znaczy: "chrześcijaństwo jest passe! Biblia jest passe!" Dłuższy czas zastanawiałęm się, co jej odpowiedzieć, aż wreszcie napisałem: "Wiesz, Bóg stworzył ten świat, a potem diabeł wniósł w ten świat coś 'nowego'..." Nim przyjmie się coś nowego i nim zacznie się według niego żyć, warto rozważyć skąd to pochodzi i dokąd prowadzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz