wtorek, 6 września 2016

Jedność w Prawdzie

"Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;  jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" (List do Efezjan 4, 1 - 6)
Bardzo często słyszę: "czcimy jednego Boga, a reszta to mało istotne szczegóły". Równie często słyszę: "szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego co nas dzieli". W XX i XXI wieku dwa słowa: kedność" i "ekumenizm" zrobiły oszałamiającą karierę. Przypominane są często boże wezwania do jedności, np. chrystusowe "aby byli jedno", lecz równocześnie zupełnie zapomina się o warunkach jedności, jakie mamy przekazane od Boga za pośrednictwem apostoła Pawła - nie tylko jeden Pan, ale także jedna wiara i jeden chrzest. Jedność nie może opierać się tylko na czczeniu tego samego Boga. Nie ma jedności chrześcijańskiej tam, gdzie nie ma jedności doktrynalnej i obrzędowej. Nie ma jedności tam, gdzie jeden czci tylko Boga, a inny też Maryję i świętych. Nie ma jedności tam, gdzie jeden uznaje chrzest na wyznanie wiary, a drugi chrzci dzieci. Kwestie związane z wiarą i chrztem nie są "mało istotnymi szczegółami", lecz sprawami kluczwymi dokładnie tak samo jak wiara w tego samego Boga.

Jeśli nie ma zgodności w tych kwestiach wiary, to znaczy, że potrzeba usiąść nad Biblią i szukać jedności w prawdzie, którą podaje Słowo Boże! Bóg wzywa nas do jedności, lecz sam kładzie pod tą jedność fundament. Jeśli są między nami podziały, powinniśmy dążyć do tego, by znieść je z pomocą Słowa Bożego. Słowo Boże jest tym poziomem, do którego mamy równać swoje przekonania, swoją wiarę, by była możliwa jedność. Jedność mamy budować na prawdzie, bez kompromisów. Nie próbujmy szukać jedności na innych płaszczyznach, poza Słowem Bożym - bo tam znajdziemy tylko diabelskie złudzenia. Gdy słyszymy: "ważne jest, że wierzymy w tego samego Boga", bądźmy ostrożni, bo diabeł stworzył na swoje potrzeby kuszącą podróbkę "jedności chrześcijańskiej"!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz