wtorek, 12 lipca 2016

Wierzyć w Jezusa

"Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" (Ewangelia Jana 14, 1)
   "Co to znaczy wierzyć w Jezusa. Spróbuj wyobrazić sobie, co by było, gdyby przyszedł do ciebie taki sam w końcu człowiek jak ty i zażądał, abyś w niego uwierzył. To znaczyłoby po pierwsze i przede wszystkim: uwierz w moje życie; uwierz, że tak żyć, jak ja żyję - w takiej bezinteresowności, poświęceniu się prawdzie, pięknu, dobru, służbie dla drugich - jest jedynie sensowne, że tak należy żyć. Jezus przyszedł na świat z miłości ku ludziom, aby ludziom pokazać, co to znaczy żyć, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy służyć prawdzie - jak to sam powiedział przed Piłatem: 'Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie'.
   Ale to słowo: uwierz we mnie, oznaczało jeszcze coś więcej: żyj tak; naśladuj mnie. Bo ten, kto żyje tak, jak ja, ten żyje w prawdzie, w pięknie, w dobru, ten się łączy z Bogiem, ten jest Jego synem. Zaufaj mi, że się nie zawiedziesz, nie przegrasz, bo kto mi zaufa, zaufa temu, który jest moim Ojcem. 
   Jeżeli tak, to człowiek wpatrzony w Chrystusa, naśladując Jego życie, służy - tak jak On - prawdzie, dobru, pięknu - Miłości, Bogu samemu"
(Ks. Mieczysław Maliński, "Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa", Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1983, str. 6)

Wierzyć w Jezusa. Naśladować Go. Trwać przy Nim i przy Jego nauce. Wiernie iść Jego śladem przez życie. Być w całości oddanym Ojcu i sprawom Królestwa Niebieskiego. Być światłem dla świata i solą ziemi. Służyć bliźnim z miłością i wskazywać im drogę do nieba. Być chrześcijaninem - obrazem Chrystusa przed ludźmi - tak, by patrząc na nas i widząc nasze życie mogli mieć wejrzenie w Królestwo Boże, w nieziemskie cudowności. Żyć tak, by nasze życie było świadectwem o Tym, któremu swe życie w zaufaniu złożyliśmy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz