niedziela, 12 czerwca 2016

Bóg naszym ojcem

"Ojcze nasz, któryś jest w niebie..." (Ewangelia Mateusza 6, 9)
Chrześcijaństwo to nie system wierzeń, jak inne religie. Chrześcijaństwo to nie sam kult, ani wypełnianie nakazów i zakazów, jak w innych religiach. Chrześcijaństwo to nie wiedza z zakresu religii, ani też nie dobra znajomość Biblii. Chrześcijaństwo to dziecięctwo boże. To miłość, zaufanie, wpatrzenie się w Boga, uznanie Jego autorytetu i uczenie się od Niego. To wtulenie się w ojcowskie, obejmujące nas z czułością ramiona Boga. Poprzez wiarę stajemy się dziećmi Boga, wchodzimy do Bożej rodziny. Bóg jest naszym ojcem znacznie bardziej, niż nasi ziemscy tatusiowie i choć rodzice z natury kochają swe dzieci, to Bóg kocha bardziej - i tak samo, choć dzieci z natury kochają swoich rodziców, to w pierwszym rzędzie i najbardziej winniśmy miłować Boga. Czasem nazywamy się "sługami Boga", ale to dlatego, że być chrześcijaninem, to znaczy być posłusznym dzieckiem, które miłuje Ojca i pełni jego wolę, bez względu na to, co ludzie powiedzą i czego trzeba będzie doświadczyć.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz