sobota, 2 stycznia 2016

Przeobrażenie

"I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. (...) i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości..." (Księga Ezechiela 36, 24 - 29)
Słowa te Bóg wypowiedział do Izraela w VI wieku przed narodzinami Chrystusa. Setki lat później, wraz z Ewangelią, słowa te objęły wszystkie narody ziemi.

Od nas, chrześcijan, często można usłyszeć wezwanie: "Oddaj swoje serce Jezusowi!" Ale wiecie co? On nie chce naszego serca takim, jakie je posiadamy i z jakim do Niego przychodzimy. Bo nasze serce jest zniszczone przez nasze grzechy i przeładowane ogromem win. Gdy przychodzimy pod Jego krzyż, gdy nawracamy się, On zabiera to nasze zniszczone serce i daje nam nowe, odnawia nasze duchowe wnętrze i przemienia całe nasze życie.

Człowiek, który spotyka Jezusa, już nigdy nie jest taki sam. Czasem ludziom, którzy kogoś znali, trudno jest poznać go po spotkaniu z Jezusem. Bóg uwalnia nas od ciężaru win, chorób (choć trzeba pamiętać, że nie każdy jest uzdrawiany!), nałogów i innych grzesznych skłonności - i często można słyszeć: "On był taki a taki, a teraz... jak to możliwe?"  To, co przerasta możliwości ludzi, dla Boga nie stanowi żadnego wyzwania! Bóg odmienia charakter człowieka, kształtuje jego duchowość, a niekiedy idą za tym zmiany fizyczne - znane są przypadki, gdy pod wpływem przemiany duchowej, zmienia się też ciało, rysy twarzy. Otrzymujemy od Boga nową tożsamość, zostajemy przeobrażeni na wzór Chrystusa. "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa..." (2. List do Koryntian 5, 17 - 18)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz