czwartek, 24 grudnia 2015

Świątecznie

"Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." (Księga Izajasza 9, 5)
Gdy idziemy do kina na film, niemal zawsze pokazywany jest nam najpierw cały blok zapowiedzi innych filmów i wielkich premier kinowych. Taka reklama filmu nazywa się "trailer". Słowa dane nam od Boga, poprzez Proroka Izajasza, również są takim "trailerem", zapowiadającym największe wydarzenie w dziejach świata i zarazem początek największej przygody ludzkości. Przygody, która trwa po dziś dzień.

Jako, że pasjonuję się historią, często czytam o różnych ważnych i niezbyt ważnych wydarzeniach z przeszłości ludzkości, o wielkich wojnach i podbojach, o życiu codziennym ludzi, o władcach i poddanych... Jest oczywiste, że nasza historia ma pewne znaczenie i że kształtowała naszą teraźniejszość. Ale czy to ważne dziś, jak jaki faraon rządził Egiptem, jak władali Piastowie, albo kto wygrał w bitwie pod Grunwaldem? Nie sądzę. Natomiast to, co zaczęło się w Betlejem, wciąż ma ogromne znaczenie, bowiem życie i nauki Chrystusa mają wciąż (chwalić Boga!) wpływ na miliony ludzi i przemieniają ludzkie serca! 

Gdy oddajesz Bogu swoje życie, zaczynasz z Nim obcować i rozmawiać, On czyni twoje życie pięknym i zaczyna się dla ciebie, człowieku, największa przygoda; najpiękniejsza podróż, którą możesz odbyć nie opuszczając miejsca, gdzie żyjesz - podróż i przygoda duchowa, która radykalnie zmienia twoje życie, twoją codzienność i może mieć ogromny wpływ także na ludzi wokół ciebie. Jezus został nazwany w proroctwie "Cudownym Doradcą". Dawni władcy, choć to oni sami decydowali, otaczali się wieloma doradcami, którzy mieli wiedzę z różnych dziedzin, która była konieczna do dobrego władania. Jezus ma kompleksową wiedzę o świecie i o nas samych - bo nikt nie zna stworzenia tak, jak Stwórca. Temu, co On nam mówi, możemy zaufać i nie będziemy żałować, gdy będziemy według jego wskazówek postępować i kierować swoim życiem. Jezus jest nazwany także "Księciem Pokoju" i tym, którzy oddają swe życie w Jego święte ręce, udziela swego pokoju, wlewa go w ich serca obficie. Jezus przemienia serce i życie człowieka! Wreszcie: daje nam zbawienie i życie wieczne pod Jego panowaniem. A zaczęło się to w Betelejm w malutkiej i ubożuchnej stajence!

W dzisiejszy wieczór w wielu domach mrok rozświetlą światła choinek - ale życzę, by mroki życia rozświetlał nam wszystkim Jezus Chrystus. Pod choinkami ułożonych będzie wiele prezentów - ale najważniejszy jest ten Dar, który został nam dany od Boga, On sam jako Zbawiciel. I tego właśnie daru życzę przede wszystkim - by to, co zaczęło się w Betlejem, w dokonane zostało na Golgocie dało wam wszystkim życie wieczne pod panowaniem Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz