niedziela, 6 grudnia 2015

Deformacja Kościoła

Fot. Społeczność Chrześcijańska w Głogowie / Facebook
"W pierwszym wieku w Palestynie chrześcijaństwo było społeczno- ścią wierzących. Później chrze-ścijaństwo przeniosło się do Grecji i stało się filozofią. Następnie pojawiło się w Rzymie i stało się instytucją. Następnie pojawiając się w Europie stało się kulturą. W końcu pojawiając się w Ameryce stało się biznesem. Musimy powrócić do bycia zdrową, żyjącą społecznością prawdziwych naśla-dowców Jezusa." (Priscilla Shirer, pisarka chrześcijańska)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz