piątek, 7 sierpnia 2015

Bez granic

"Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. (...) Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze" (Psalm 103, 2 - 3 i 8 - 12)
Bóg jest niesamowity w swej miłości do człowieka i w swym miłosierdziu! My, ludzie, przez całe życie uczymy się przebaczać winy innym, lecz myślę, że niezwykle trudno, lub wręcz niemożliwe jest przebaczenie całkowite - bo zostaje w nas pamięć o tym, co się zdarzyło. A Bóg przebacza tak doskonale, że odsuwa od siebie wszelkie wspomnienie o tym, co złego uczynili ci, którzy potem przychodzą do Niego ze skruszonym sercem. Każdy, kto się nawraca i wierzy, zyskuje przebaczenie win, gdyż sam Bóg umarł za niego na krzyżu, zapłacił śmiertelny rachunek i gdy obmywa nas z grzechu swą krwią, już nigdy nie wraca do tego, co było w naszym życiu złe i diabelskie. I nie będzie już żadnego sądu nad tymi, którzy uwierzyli, bo śmierć Chrystusa ma moc usprawiedliwienia - On poniósł śmierć, na którą my zasłużyliśmy. "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (List do Rzymian 6, 23). To, o czym śpiewał Dawid urzeczywistniło się w pełni dzięki krzyżowi Chrystusa.

"Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze" (Psalm 103, 12). Cóż to znaczy? Dlaczego właściwie wschód od zachodu, a nie np. południe od północy? Jeśli pójdziemy na północ, to dojdziemy do bieguna północnego, a jeśli idziemy dalej, zaczynamy iść na południe. Jeśli pójdziemy na południe, dotrzemy w końcu do bieguna południowego i idąc dalej zaczniemy iść na północ. Natomiast jeśli skierujemy się na wschód lub zachód, możemy tak iść bez końca i nigdy nie dojdziemy do punktu, który moglibyśmy określić jako skrajny dla tych kierunków. NIESKOŃCZONOŚĆ. Cóż więc znaczą słowa "jak daleko jest wschód od zachodu"? To oznacza, że dając nam zbawienie, Bóg odsuwa od nas nasze grzechy - to nie znaczy, że stajemy się całkowicie wolni i nie grzeszymy już, ale że nasze grzechy giną za horyzontem i Bóg już na nie nie spogląda. Nie zwalnia nas to rzecz jasna z wyznawania przed Bogiem grzechów bieżących, byśmy byli czysty i by nasze serce mogło być stale reperowane.

"Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją" (Psalm 103, 11). Któż może oszacować jak wysoko jest niebo nad ziemią? Wiemy dziś dobrze, że to, co zwykliśmy nazywać "sklepieniem niebieskim" nie jest żadną otoczką ziemi, nie jest żadną granicą. Gdy spojrzymy w niebo, mamy przed sobą przestrzeń, której nie da się zmierzyć i określić w liczbach - choć naukowcy próbują oszacować rozmiary wszechświata. NIESKOŃCZONOŚĆ. Boża miłość i dobroć dla tych, którzy są zbawieni i żyją na Boży sposób, nie mają żadnej granicy. Bóg jest miłosierny dla tych, którzy są bogobojni i do Niego się uciekają w swym życiu. Lecz przyjdzie kiedyś także jako równie sprawiedliwy i surowy sędzia - jego sprawiedliwość i surowość też nie mają granic - lecz możemy ich uniknąć, gdyż trwa czas, gdy Bóg chętnie okazuje łaskę i przebacza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz