niedziela, 21 października 2012

Dary

"Czego chcesz od nas, Panie za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary?"
(Jan Kochanowski)

Nieustannie zadziwia mnie to, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Boga. Dary, jakie od Niego otrzymaliśmy są różnorakie, ale chyba najbardziej spektakularnym jest dar twórczej wyobraźni.

Gdy spoglądam na dzieła wybitnych malarzy, czy rzeźbiarzy, podziwiam ich kunszt... Ale te dzieła nigdy by nie powstały, gdyby nie otrzymali swego talentu i wyobraźni od Boga! Nawet jeśli oni sami są niewierzący - Bóg ich hojnie obdarzył. Tak samo w muzyce... Kto zliczy wszystko, co grają ludzie? Chodzi mi o muzykę wszystkich wieków. Nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu określić liczby utworów, jakie powstały! A przecież wciąż i wciąż powstają nowe. A wiersze? Każdego dnia przybywa tak wiele wierszy - i znanych poetów i "domowych wierszokletów"! A książki? A fotografie artystyczne? Mam znajomą w Holandii, która tworzy przepiękne szklane ozdoby... Nie zawsze rozumiem jej sztukę, ale ma wielki talent od Boga! Jakże wielu jest artystów! A przecież każdy z nas ma też wyobraźnię - i choć czasem w ogóle nie potrafimy urealnić tego, co się w niej pojawia - nie potrafimy tego zagrać, ani namalować - to jednak "w głowie" tworzymy przynajmniej sami dla siebie.

Choć wielu twórców wykorzystuje swe talenty źle, to każdy talent jest darem od Boga! Gdy podziwiam piękną rzeźbę, lub piękny obraz, lub słucham pięknej muzyki, to odnajduję w tym cząstkę geniuszu Boga. I myślę, że Bóg raduje się, widząc to, co tworzymy - o ile wykorzystujemy swe talenty dobrze. Nie musi nasza twórczość być "sakralna", by Boga cieszyła - myślę, że Bóg tak zwyczajnie kocha piękno i cieszy się, gdy ludzie tworzą coś, co jest piękne. Wszystko, co piękne, pochodzi od Boga - i to niezależnie od tego, czy w Niego wierzymy, czy też nie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz